O projekte

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

Projekt SUSY

 • Číslo projektu: APVV: LPP - 0270-09
 • Názov projektu: Prírodné vedy pre každého
 • Názov projektu v anglickom jazyku: Science - user friendly
 • Akronym projektu: SUSY
 • Odbor výskumu a vývoja: Popularizácia vedy
 • Žiadateľ: Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • Adresa: Watsonova 47, 043 53 Košice
 • Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mária Zentková CSc.
 • Príslušnosť k rezortu: SAV
 • Typ organizácie: Rozpočtová organizácia
 • Sektor výskumu a vývoja: Štátny sektor
 • Zodpovedný riešiteľ / kontaktná osoba: RNDr. Mária Zentková CSc.
 • Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
 • Začiatok riešenia projektu: 01.09.2009
 • Koniec riešenia projektu: 31.08.2012


Pre viac informácii o projekte kliknite sem...