O projekte

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

Kalendár 2009

  • 1.9.2009- 31.12. 2009 úvodné stretnutie riešiteľského kolektívu
  • 1.9.2009- 31.12. 2009 spustenie www stránok projektu - susy.saske.sk
  • 1.9.2009- 31.12. 2009 1 fyzikálne pásmo spojené s kreslením protokolov na materskej škole a 1 v dvoch prvých triedach na základnej škole
  • 1.9.2009- 31.12. 2009 príprava scenára aktivít a úvodné školenie pre učiteľov MŠ a ZŠ pre pásma kúziel, hier a rozprávok s matematickým a informatickým pozadím