O projekte

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

Kalendár 2011

  • Január 2011 stretnutie skupiny zaoberajúcej sa zapojením detí s poruchami učenia do projektových aktivít z fyziky a informatiky, vyhodnotenie účasti v roku 2010, modifikovanie postupov, príprava metodického materiálu pre učiteľov
  • 1.1.2011 – 1.4.2011 Vytipovanie vhodných tém a tútorov pre študentské vedecké projekty , obsadenie tém žiakmi a študentami
  • 1.1.2011 – 31.12.2011 4 fyzikálne pásma spojené s kreslením protokolov na materskej škole a 4 v dvoch prvých triedach na základnej škole
  • 1.1.2011 – 31.12.2011 3 pásma z informatiky na materskej škole a prvom stupni ZŠ
  • Jún 2011 Konferencia malých vedcov – výstava fyzikálnych kresieb škôlkárov a prvákov ZŠ spojená s vedeckými diskusiami s pracovníkmi SAV a PF UPJŠ
  • 1.4.2011 – 1.10.2011 Práca žiakov a študentov na vedeckých projektoch pod vedením tútorov z UEF SAV alebo svojich učiteľov na školách
  • November 2011 študentská vedecká konferencia na pôde UEF SAV , otvorená aktivita pre prezentáciu vedeckých projektov nielen pre študentov zúčastnených škôl , ale pre všetkých záujemcov