O projekte

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

INFORMATICKÉ PRACOVNÉ LISTY S BÁDATEĽSKÝMI AKTIVITAMI

INFORMATICKÉ PRACOVNÉ LISTY S BÁDATEĽSKÝMI AKTIVITAMI

Autori: Ľubomír Šnajder, Danka Daneshjoová, Valéria Gondová

Súbory na stiahnutie:

Kompletná publikácia: (PDF, 2 704 KB)

16 pracovných listov: (PDF, 959 KB)

 

Jednotlivé pracovné listy s potrebnými doplnkami


 • Pracovný list č.1 - Hľadáme, hľadáme, či správne píšemevyhľadávanie v slovníku
  Tematická oblasť: Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie ; Ročník: 3.,4. ; Čas:15´


 • Pracovný list č.2 - Posielame správy rôznymi cestamipapieriková komunikácia
  Tematická oblasť: Komunikácia prostredníctvom IKT ; Ročník: 3.,4. ; Čas:30´


 • Pracovný list č.3 - Hádaj, hádaj, dvakrát hádajpoužitie binárneho stromu
  Tematická oblasť: Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie ; Ročník: 3.,4. ; Čas:15´
  Pomocné súbory:

  pavúk na hádanie čísla od 1 do 15 s troma typmi odpovedí - pavúk na hádanie čísla od 1 do 15 s troma typmi odpovedí
  pavúk na hádanie čísla od 1 do 16 s dvoma typmi odpovedí - pavúk na hádanie čísla od 1 do 16 s dvoma typmi odpovedí

 • Pracovný list č.4 - Staviame z farbičiek schodyalgoritmy usporadúvania
  Tematická oblasť: Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie ; Ročník: 3.,4. ; Čas:15´


 • Pracovný list č.5 - Osloboď z hradu princeznú mladúzápis algoritmu pomocou ikoniek
  Tematická oblasť: Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie ; Ročník: 3.,4. ; Čas:15´


 • Pracovný list č.6 - Čáry-máry, domček jedným ťahom sa mi spraviť podaríeulerovský ťah v grafe
  Tematická oblasť: Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie ; Ročník: 3.,4. ; Čas:25´


 • Pracovný list č.7 - Šifruj, šifruj, vykrúcajšifrovanie informácií
  Tematická oblasť: Informácie okolo nás ; Ročník: 3.,4. ; Čas:20´
  Pomocné súbory:

  pravítko na šifrovanie a dešifrovanie anglických textov pomocou Cézarovej posuvnej šifry - pravítko na šifrovanie a dešifrovanie anglických textov pomocou Cézarovej posuvnej šifry
  pravítko na šifrovanie a dešifrovanie slovenských textov pomocou Cézarovej posuvnej šifry - pravítko na šifrovanie a dešifrovanie slovenských textov pomocou Cézarovej posuvnej šifry
  pravítko na šifrovanie a dešifrovanie anglických textov - pravítko na šifrovanie a dešifrovanie anglických textov
  pravítko na šifrovanie a dešifrovanie slovenských textov - pravítko na šifrovanie a dešifrovanie slovenských textov
  šifrovacie kruhy na šifrovanie a dešifrovanie anglických textov - šifrovacie kruhy na šifrovanie a dešifrovanie anglických textov

 • Pracovný list č.8 - Schovaj obrázok do čísel, aby na to nikto neprišielkódovanie obrázkov striedaním farieb
  Tematická oblasť: Informácie okolo nás ; Ročník: 3.,4. ; Čas:15´
  Pomocné súbory:
  mriežka na kódovanie a dekódovanie obrázkov pomocou kódovania so striedaním farieb - mriežka na kódovanie a dekódovanie obrázkov pomocou kódovania so striedaním farieb


 • Pracovný list č.9 - Schovaj obrázok do čísel, aby na to nikto neprišieldvojkové kódovanie obrázkov
  Tematická oblasť: Informácie okolo nás ; Ročník: 3.,4. ; Čas:45´
  Pomocné súbory:

  mriežka na kódovanie a dekódovanie obrázkov 5x5 pomocou dvojkového kódovania - mriežka na kódovanie a dekódovanie obrázkov 5x5 pomocou dvojkového kódovania
  mriežka na kódovanie a dekódovanie obrázkov 7x7 pomocou dvojkového kódovania - mriežka na kódovanie a dekódovanie obrázkov 7x7 pomocou dvojkového kódovania
  interaktívny zošit na kódovanie a dekódovanie obrázkov 5x5 a 7x7 pomocou dvojkového kódovania - interaktívny zošit na kódovanie a dekódovanie obrázkov 5x5 a 7x7 pomocou dvojkového kódovania
  zošit aplikácie excel 1997 - 2003 - zošit aplikácie excel 1997-2003

 • Pracovný list č.10 - Teš sa zo života a zahraj si LightBotaikonické programovanie
  Tematická oblasť: Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie ; Ročník: 3.,4. ; Čas:45´


 • Pracovný list č.11 - Dvakrát obrázok prejdeš, ľahko chybu nájdeškontrolné súčty
  Tematická oblasť: Informácie okolo nás ; Ročník: 5.-7. ; Čas:25´


 • Pracovný list č.12 - Bačovia potuchu nemajú, kde sa im ovce internetom túlajúnetiketa
  Tematická oblasť: Informačná spoločnosť, Komunikácia prostredníctvom IKT ; Ročník: 5.-9. ; Čas:45´


 • Pracovný list č.13 - Návod e-mailom si posielame – rovnaké korálikykódovanie a prenos grafickej informácie
  Tematická oblasť: Informácie okolo nás ; Ročník: 2.-6. ; Čas:45´


 • Pracovný list č.14 - Dobre rozdeľ prácu pre úlohu sčítaciuparalelné procesy
  Tematická oblasť: Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie ; Ročník: 8.,9. ; Čas:35´


 • Pracovný list č.15 - Nahraď svoje dojmy za zmapované pojmyhardvér počítača
  Tematická oblasť: Princípy fungovania IKT ; Ročník: 5.-7. ; Čas:30´
  Pomocné súbory:

  pojmová mapa k téme Hardvér pre 5. ročník - pojmová mapa k téme Hardvér pre 5. ročník
  pojmová mapa k téme Hardvér pre 7. ročník - pojmová mapa k téme Hardvér pre 7. ročník

 • Pracovný list č.16 - Tak už buď k svetu a vytvor hru do tabletuprogramovanie mobilných aplikácií
  Tematická oblasť: Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie ; Ročník: 8.,9. ; Čas:45´
  Pomocné súbory:

  Hra POSTREH - Android aplikácia - Hra POSTREH - Android aplikácia
  Hra POSTREH - doprovodný zvuk pri kliknutí na červený kruh - Hra POSTREH - doprovodný zvuk pri kliknutí na červený kruh
  Hra POSTREH - červený kruh - Hra POSTREH - červený kruh