O projekte

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

Kalendár 2012

  • Január – apríl 2012 skompletizovanie metodickej príručky popisujúcej špeciálne metodické postupy pre Základný kurz fyziky pre škôlkárov a deti s poruchami učenia, obsahujúcej návody k jednotlivým experimentom a metodiku vyhodnocovania fyzikálnych kresieb
  • Január – apríl 2012 skompletizovanie metodickej príručky popisujúcej špeciálne metodické postupy pre Úvod do informatiky pre škôlkárov a deti s poruchami učenia, obsahujúci návody k jednotlivým tématickým pásmam
  • Január – apríl 2012 skompletizovanie metodického materiálu Ekonofyzika pre začiatočníkov
  • Január – apríl 2012 vydanie zborníka najlepších študentských projektov To najlepšie zo SUSY
  • Jún 2012 SUSY sa rada zabáva – Rozlúčková konferencia na ktorej žiaci , študenti, učitelia a vedeckí pracovníci odprezentujú svoje vedecké teórie a experimenty, ktoré nemyslia až tak úplne vážne.
  • Júl 2012 Workshop Pastelková Fyzika – školenie a poskytnutie metodickej príručky pre učiteľky materských škôl a učiteľky prvého stupňa ZŠ, ktoré chcú zaviesť Pastelkovú fyziku na svojej škole
  • Júl 2012 Workshop Informatika pre najmenších – školenie a poskytnutie metodickej príručky pre učiteľky materských škôl a učiteľky prvého stupňa ZŠ, ktoré chcú zaviesť Informatiku na svojej škole