O projekte

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

 

Výsledky 2012

Dňa 7. decembra 2012 Ústav informatiky PF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Základnou školou Krosnianska 4 a Základnou školou Trebišovská 10 v Košiciach, usporiadali workshop na tému: Bádateľské aktivity vo vyučovaní informatiky a informatickej výchovy


Program stretnutia:

  • Princípy bádateľsky orientovaného vyučovania
  • Ukážky bádateľských aktivít vybraných tém školskej informatiky a informatickej výchovy
  • Diskusia k príprave a zaznamenaniu výučby informatiky s bádateľskými aktivitami na zúčastnených školách

Lektori:

  • RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
  • Ing. Danka Daneshjoová
  • Ing. Valéria Gondová

Fotogaléria

iplba-1.jpg

01

iplba-2.jpg

02

iplba-3.jpg

03

iplba-4.jpg

04

iplba-5.jpg

05

iplba-6.jpg

06

iplba-7.jpg

07

iplba-8.jpg

07